Scroll to top
da de en

Rengøring af dyr og udstyr

I denne del af guiden, vil der blive diskuteret hvor vigtigt det er have en standard procoduere for rengøring af af forskellige elementer i produktionsanlægget. I hver mælkeproduktionsfacilitet skal der være standardkontrolforanstaltninger, hvorfor det er vigtigt at sørge for hver gang et dyr bliver malket, rengøres følgende: yver, hove og alle kontaktflader og malkeudstyr. Læs mere om rengøring og desinfektion af udstyr i denne del af guiden.

Hvordan man designer
udstyr til mejeriproduktion

Denne artikel afviger fra resten, idet den fokusere på, hvordan udstyr til malkefaciliteterne kan udformes med henbilk på hygiejne. Det er for eksempel vigtigt at designe udstyret så rengøringspersonalet har nem adgang til at rengøre udstyret. Det er vigtigt at alle dele er konstrueret således, at de er væskefri eller selvdrænet. Det betyder, at væske ikke vil størkne og indgro i maskinerne, hvilket forhindrer vækst af bakterier. Artiklen understreger, hvo vigtigt det er at designe udstyr og mælkeproduktionens faciliteter – med hygiejnen i top. Læs mere på NHKMachineryparys.

Just read and get smarter

Hvordan sikrer man hygiejne i
merjeriproduktionen

Velkommen til vores praktiske guide om, hvordan man sikrer hygiejne  mejeriproduktionen.

 

Hygiejne i mælkeproduktion bliver stadig vigtigere. Hygiejne – eller mangel deraf – kan medføre alvorlige konsekvenser for forbrugerne og for de virksomheder, der leverer produkterne.

 

Desuden kræver forbrugere i dag mere kvalitet, mindre konserveringsmidler og friskhed i deres produkter. For at imødekomme disse forbrugers behov skal produktionsfaciliteterne genoverveje deres produktion, fordi mindre konserveringsmidler f.eks. Kan betyde højere følsomhed overfor forurening af produktet

 

Tag et kig rundt på dette websted for at gennemgå nogle af de mere vigtige overvejelser for, hvordan man sikrer sig, at en mejeriproduktion er hygiejnisk. Et godt sted at starte er at tænke “hygiejne” fra start til slut – for at gøre hygiejnen til en “indbygget” funktion af hele produktionen på en sådan måde, at hygiejne næsten tager sig af sig selv.

Lovgivning og
forureningskilder

Denne artikel giver et overblik over vejledningen – nogle af de områder, som vi vil gennemgå, såsom hygiejne, sikkerhed, forurenende stoffer og materialer til kontakt med fødevarer. Desuden vil du blive introduceret til bedste praksis inden for mælkeproduktion. Derudover vil vi nævne en række EU-lovgivninger, der er vigtige for fødevarehygiejne, og endelig vil vi diskutere, hvor forureningen af ​​mælk kommer fra. Dette vil være et punkt af vores interesse under resten af ​​vejledningen.

Sources

Forureningskilder risiko og
forholdsregner

I denne artikel giver vi dig et overblik over de forskellige forureningskilder, der er relevante for at identificere – og forsøge at undgå. Nogle af disse er fæces fra dyrene, bakterier fra uhygiejnepraksis som medarbejdere, der glemmer at vaske deres hænder, abnormiteter i selve mælken eller måske fremmedlegemer, materialer eller organer fra maskinen eller fra insekter eller dyrehår. I denne artikel giver vi også et kort overblik over, hvordan man minimerer risiciene ved mælkeforurening

Hygiejne i mælkeproduktionen gennem hygiejniske malkepraksis

I denne del af vores guide vil vi fokusere på dyrenes renlighed som et middel til at undgå forureningsrisici i mælkeproduktionsfaciliteter. Dyrrenlighed er – ligesom dyresundhed – i selve basen af ​​en hygiejnisk mejeriproduktion. Denne del af vejledningen understreger betydningen af ​​klare arbejdsprocedurer for at opretholde det krævede niveau for dyre renlighed. Og det diskuterer, hvordan man opbygger hygiejne i produktets meget designstof.